Projekt „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”

//Projekt „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”

Projekt „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia”

Spółdzielnia Socjalna „AMICUS” uczestniczy w projekcie w ramach usługi wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej (WI PES)

Projekt „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej –Małopolska Zachodnia”

 

Dotyczy projektu „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” nr RPMP.09.03.00-12-0002/19 realizowanego w ramach 9 Osi Priorytetowej: Region spójny społecznie, Działanie 9.3: Wsparcie ekonomii społecznej, Typ projektu: A. Działania wspierające rozwój ekonomii społecznej, obejmujące usługi: animacji lokalnej, rozwoju ekonomii społecznej oraz wsparcia istniejących podmiotów ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach usługi zostanie opracowany Indywidualny Plan Wsparcia (IPW), na który składa się diagnoza oraz zakres proponowanego wsparcia wg zidentyfikowanych potrzeb Spółdzielni. Kluczowy doradca biznesowy będzie udzielał nam wsparcia merytorycznego m.in. poprzez odpowiedni dobór szkoleń dla pracowników, a także  pomoc specjalistyczną w postaci konsultacji eksperckich.

Dodatkowo w ramach projektu Spółdzielnia Socjalna „AMICUS” uzyskała wsparcie finansowe w formie grantu dla istniejących podmiotów ekonomii społecznej w zakresie wsparcia dla usług oferowanych przez podmioty ekonomii społecznej w ramach projektu  „MOWES2 – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” nr RPMP.09.03.00-IP.01-12-002/19 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Nasza inicjatywa będzie polegała na wprowadzeniu do oferty Spółdzielni AMICUS nowych usług z zakresu dezynfekcji pomieszczeń. W ramach zadania zaplanowano zakup profesjonalnego urządzenia do czyszczenia parą oraz oczyszczacza powietrza wraz z akcesoriami oraz przetestowanie i wycenę nowych usług w okresie 15 VII 2020  – 31 X 2020. Oba urządzania umożliwiają przeprowadzenie procesu dezynfekcji sprzątanych pomieszczeń.

Inicjatywa pozwoli na zwiększenie różnorodności oferty usługowej Spółdzielni AMICUS, a co za tym idzie na poprawę jej konkurencyjności na rynku lokalnym. Usługa dezynfekcyjno – oczyszczająca będzie ofertą wpasowującą się w aktualną sytuację epidemiologiczną w Polsce, gdzie utrzymanie czystości zakładów pracy wpływa na bezpieczeństwo zdrowotne ich pracowników i klientów.

 

 

2020-10-09T08:11:22+00:0002 września 2020|