Loading...
Strona główna2018-08-14T12:00:15+00:00

Spółdzielnia socjalna AMICUS

Spółdzielnia Socjalna „AMICUS” ma statut spółdzielni socjalnej osób prawnych.
Założycielami Spółdzielni jest Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dać Szansę” i Fundacja Rozwoju Lokalnego „Równać Szansę”.

Nasze główne cele

Celem Spółdzielni jest przywrócenie (reintegracja) na rynek pracy, poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób których kwalifikacje zawodowe mogą być niewystarczające dla samodzielnego poruszania się po rynku pracy oraz umożliwienie osobom bezrobotnym aktywizację zawodową.

Czytaj więcej