Program „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023.

/, Projekty/Program „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023.

Program „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023.

W dniu 14.06.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków o wsparcie w ramach Programu „Przedsiębiorstwo Społeczne +” na lata 2023-2025. Edycja 2023. Celem programu jest rozwijanie przedsiębiorczości społecznej przez zapewnienie PS dostępu do wsparcia finansowego ułatwiającego tworzenie miejsc pracy oraz reintegrację społeczną i zawodową osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, a także wzmocnienie zdolności do świadczenia usług społecznych. Spółdzielnia Socjalna „AMICUS” złożyła wniosek oraz otrzymała wsparcie finansowe na Wsparcie zatrudnienia.  W ramach tego Instrumentu uzyskaliśmy dofinansowanie  do wynagrodzeń 5 naszych pracowników w okresie od lipca 2023 do grudnia 2023 r. Łączna kwota dofinansowania wynosiła 36 000,00 zł.

Dzięki otrzymanemu wsparciu w ramach projektu kondycja finansowa Spółdzielni uległa poprawie. Dzięki czemu istnieje szansa na wzmocnienie potencjału oraz nastawienie się na rozwój naszej spółdzielni. Wsparcie finansowe otrzymane dzięki Programowi pozwoliło w realny sposób poprawić naszą sytuację dzięki czemu możemy w przyszłości jeszcze lepiej wypełniać naszą misję.

Realizacja Programu jest finansowana ze środków Funduszu Pracy i Funduszu Solidarnościowego.

2024-01-31T08:32:04+00:00