MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia

//MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia

MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia

Czas trwania projektu: od 1.10.2018 r. do 21.01.2019 r.

 

Projekt realizowany w ramach Osi Priorytetowej 9, Działania 9.3

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – wersja 2.0

 

Opis projektu:

Projekt polegał na wprowadzeniu do oferty Spółdzielni AMICUS nowych usług z zakresu małej gastronomii. W ramach zadania zaplanowano zakup maszyny do waty cukrowej oraz maszyny do prażonej kukurydzy wraz z akcesoriami oraz przetestowanie i wycenę nowych usług.

Projekt pozwolił na zwiększenie różnorodności oferty usługowej Spółdzielni AMICUS, a co za tym idzie na poprawę jej konkurencyjności na rynku lokalnym. Mała gastronomia będzie ofertą wpasowującą się w coraz popularniejsze na rynku lokalnym imprezy plenerowe.

 

 

 

2019-02-07T08:15:12+00:0007 lutego 2019|